Τεύχος 47 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας
Μανουήλ Ιω. Γεδεών
PDF
σελ. 921-925
Ιστορικά: περί του Άθω (Ιστορικόν υπόμνημα Άθω, αντίγραφον εκ του Κώδηκος Μ. Λάύρας. Θέσις Ω. Αριθ 120)
Αλέξανδρος Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 926
Ζωγραφείον το εν Σταυροδρομίω
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 927-929
Ωδή εις Χρηστάκην Ζωγράφον επόι τοις εγκαινίοις του Ζωγράφειου
Αναστάσιος Τάγης
PDF
σελ. 929-930
Τα άστρα
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 930-933
Επιστημονική επιθεώρησις
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 934-937
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 937-939
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 18 Σεπτεμβρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 939-940