Τεύχος 44 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επίσκεψις εις Αφουσίαν
Μανουήλ Ιω. Γεδεών
PDF
σελ. 861-864
Επισκοπικοί κατάλογοι: παρατηρήσεις επί των χρονολογικών καταλόγων του σεβασμ. μητροπολίτου Αμασείας κ. Άνθιμου Αλεξούδη, Μητρόπολις Ιωαννίνων
Νικολ. Γ. Μυστακίδης
PDF
σελ. 864-866
Αγροτικόν ειδύλλιον
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 866
Αγροτικόν ειδύλλιον: ΙΑ΄ χορός και φιλοσοφία
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 866-867
Αγροτικόν ειδύλλιον: ΙΒ΄ το σύμπαν
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 867-868
Αι νέαι εν Τροία ανασκαφαί
Γουλιέλμος Δαίρπφελδ, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 868-870
Επιστημονική επιθεώρησις: φυτολογικά - Ο Στράβων και η ξηροφυλλία - Η θεραπευτική μέθοδος του Στράβωνος - Mely - Χρονικά - Μετεωρολογικόν δελτίον μηνός Ιουλίου
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 870-874
Δραματική επιθεώρησις: περί του υποκριτού - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 874-876
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 876-878
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 879
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 28 Αυγούστου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 879-880
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 880