Τεύχος 30 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 581-582
Μυθολογικά στοιχεία εν τη διαλέκτω του Πόντου
Δημ. Οικονομίδης
PDF
σελ. 583-585
Η Αγία Γραφή και η ορθολογιστική κριτική: πόθεν προέρχονται αι εν τη Αγία Γραφή απαντώσαι δυσκολίαι
Vetus Homo
PDF
σελ. 586-588
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 586-588
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 589-592
Φιλολογικά: αι τύχαι του Τηλέμαχου του Φενέλωνος
Κωνστ. Καλλιάδης
PDF
σελ. 593-595
Αι προς ερμηνείαν των ηφαιστειακών και των σεισμικών φαινομένων, διάφοροι θεωρίαι: αίτια των ηφαιστειακών εκρήξεων
Μοσχόπουλος Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 595-598
Η πόλκα των ερώτων
Αν. Μοσχόπουλος
PDF
σελ. 598-600
Αρχαιολογικά: ανέκδοτοι επιγραφαί Ερετρίας
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 600