Τεύχος 9 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις: 1893
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 161-165
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 165-167
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 166-168
Επιστολή πρωτοχρονιάτικη
Κ. Μεταξάς
PDF
σελ. 167-168
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 169-172
Η πρωτοχρονιά της βοσκοπούλας
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 173-174
Λίνα: μέρος δεύτερον, εκείνο όπερ παρέρχεται (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 174-179
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους και το μέλος του Saint-Saëns - Gwendoline μελόδραμα εις πράξεις δύω και τρεις εικόνας, έπη του Catulle Mendès, μέλος του E. Chabrier - Bérènice του Ρακίνα - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 179-180