Τεύχος 5 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 81-82
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 83-85
Ο Βίκτωρ Ουγκώ από του θανάτου αυτού
Raoul de Rosières , Μοσχόπουλος Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 85-88
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 86-88
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 89-92
Δημήτριος Σταφάνοβικ Σκυλίτσης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 93
Τι να ψάλλω;
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 93-94
Ζηλοτυπία άδικος
Αλ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 94-95
Τρωικά
Ernst Bötticher, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 95-96
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 96-100
Θεατρικά χρονικά
Ο.Α.
PDF
σελ. 100