Τεύχος 2 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 21-
Ιστορικά: ποικίλη ιστορία, Η΄- Αναφορά των κατοίκων της νήσου Σκύρου επί ΒενετοκρατίαςÖ¹ τω MCCCLX. — 1360 έτει. Το έγγραφον τούτο εστίν δίγλωσσον — Λατινιστί και Ελληνιστί
Αλεξ. Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 23
Ιστορικά: ποικίλη ιστορία Δ΄- Έγγραφον συμβιβαστικόν διαφοράς τινός εν Κρήτη γεγονός κατά το αππζ. Μηνί 10βρίως.
Αλεξ. Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 23-24
Ιστορικά: ποικίλη ιστορία Δ΄- Έγγραφον επιστασίας προς οικοδομήν του εν Σάμω ιερού ναού του αγίου Μιχαήλ Συνάδων. (Δια τον κ. Ε. Σταματιάδην)
Αλεξ. Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 25
Τοπογραφικά: Ναρθάκιον όρος και ομώνυμος πόλις
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 25-27
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 26-28
Σλήμαν και Μπαίττιχερ
Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 27-28
Γεώργιος Δ. Ζαφειρόπουλος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 29-32
Χειμών
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 33-34
Σταχυολογήματα εκ των παπύρων
Μαχάφφυ (Mahaffy), Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 34-35
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 35-39
Αιγυπτία βασίλισσα
Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 39-40