Τεύχος 1 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 1-2
Ψυχής ιατρός παρά τοις αρχαίοις
Charles Lèvequè, Δημητριάδης Φώτιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 3-5
Αστρονομικά: η περί τον άξονα αυτής περιστροφή της Αφροδίτης
Ν. Μοσχόπουλος
PDF
σελ. 5-7
Αστρονομικά: οι εσχάτως παρατηρηθέντες τρεις κομήτες
Ν. Μοσχόπουλος
PDF
σελ. 8
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 6-8
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστoρία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 9-12
Όναρ και στοργή
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 13-14
Παρατηρήσεις τινές περί επισκοπικής προεδρείας και της φράσεως “και τον τόπον επέχωνâ€
Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος
PDF
σελ. 14
Ριπ Βαν Γoυίγκλ
Washington Irving, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 15
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 16-19
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Mme Sans-Gène των Victorien Sardou και Emile Moreau - Les Rois του Jules Lemaître — Η Σάρα Bernhardt — Une Fallite του Björnson — Un ennemi des peuple του Henrik Ibsen - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 19-20