Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αρχαιολογικά: επιγραφικόν λείψανον εν Μαγνησία τη Θετταλική Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF