Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το ισχυρότατον των εν τω κόσμω τηλεσκοπίων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF