Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: ανέκδοτα Ρωμαϊκά νομίσματα της Κύπρου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF