Τεύχος 14 (Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ποππαία
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 215-220
[Εικόνα - Γεώργιος Παράσχος]
PDF
σελ. 215
[Εικόνα - Ποππαία]
PDF
σελ. 219
Εθνικόν θέατρον
Αγησίλαος Γιαννόπουλος Ηπειρώτης
PDF
σελ. 220-222
Αι γυναίκες εν τοις δράμασι του Σαιξπήρου και εν τω ποιημάτι του Δάντε
G. Chiarini
PDF
σελ. 222-224
[Εικόνα - Ποππαία Σαβίνα, σύζυγος του Νέρωνος δέχεται την κεφαλήν της αποπεμφθείσης αυτοκράτειρας Οκτάβιας]
PDF
σελ. 223
Οπτασίαι
Ιωάννης Τουργένιεφ
PDF
σελ. 224-227
[Εικόνα - Πειναλέα πτηνά]
PDF
σελ. 226
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 227
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 228
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 229
Κορέα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 230
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 230