Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ποππαία Σαβίνα, σύζυγος του Νέρωνος δέχεται την κεφαλήν της αποπεμφθείσης αυτοκράτειρας Οκτάβιας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF