Τεύχος 11 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλαί τέχναι: γλυπτική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 321-326
Επιστημονικά και φιλολογικά καταστήματα της Γαλλίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 327-329
Περί πολύτιμων λίθων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 329-334
Φυσική ιστορία: λέων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 334-340
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία: περί του κόπου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 340-342
Ο ευρετής των τηλεσκοπίων και μικροσκοπίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 342
Ποικίλα: η προς τους γονείς φιλοστοργία. Η φύσις του ανθρώπου. Σίξτος \'Ε. Αι προμαμμαί μας. Η σταθερότης. Αίνιγμα του Κλεόβουλου. Γνώμαι διάφοροι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 343-352