Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ποικίλα: η προς τους γονείς φιλοστοργία. Η φύσις του ανθρώπου. Σίξτος \'Ε. Αι προμαμμαί μας. Η σταθερότης. Αίνιγμα του Κλεόβουλου. Γνώμαι διάφοροι Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF