Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ανάλεκτα: η γαλακτόπωλις εν Σουηδία, διδασκαλία αυτής και εργασία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF