Συντακτική Ομάδα

Επιστημονική Επιμέλεια - Συντονισμός

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη - Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

 1. Παναγιώτης Γεωργίου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Βασίλης Κυριαζής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
 3. Βασίλειος Μπαρκαγιάννης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
 4. Φιερούλα Παπαδάτου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών
 5. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
 6. Γιάννης Τσάκωνας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

 1. Ζαχαρένια Γασπαράτου, Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Δήμητρα Κατωπόδη, Πανεπιστήμιο Πατρών
 3. Βασίλης Κυριαζής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
 4. Ελένη Παπαθέου, Πανεπιστήμιο Πατρών
 5. Αθανασία Παπαπαναγιώτου, Πανεπιστήμιο Πατρών
 6. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009