Τεύχος 3 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Γ. Μιστριώτης, ο νέος πρύτανις του Εθνικού Πανεπιστημίου, σχεδίασμα Φωκά, εκ παλαιάς φωτογραφίας]
PDF
σελ. 17
[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 18
Χρονικά
Καιροσκόπος
PDF
σελ. 18-19
Ποίησις: προς ζωγράφον
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης
PDF
σελ. 19
Βαρούχειος ύπνος: νυκτερινή εικών
Φ.
PDF
σελ. 19-22
[Εικόνα - Πομφόλυγες, εικών Γαβριήλ Μάξ]
PDF
σελ. 20
[Εικόνα - Ναός Ουεστμίνστερ, ο αρχαιότατος και ονομαστότατος της Αγγλίας]
PDF
σελ. 21
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 22-23
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Επιστημονικά: ηλεκτρική δας εν τω θεάτρω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Νεώτερα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
[Ανακοίνωση:ποιητικός αγών Αττικού Μουσείου]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24