Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Γ. Μιστριώτης, ο νέος πρύτανις του Εθνικού Πανεπιστημίου, σχεδίασμα Φωκά, εκ παλαιάς φωτογραφίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF