Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Αλεξάνδρα, η πρώτη ελληνίς βασιλόπαις, μεγάλη δούκισσα της Ρωσσίας, εκ του εν Πετρουπόλει αυτοκρατορικού φωτογραφείου A. Paseti] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF