[Εικόνα - Αλεξάνδρα, η πρώτη ελληνίς βασιλόπαις, μεγάλη δούκισσα της Ρωσσίας, εκ του εν Πετρουπόλει αυτοκρατορικού φωτογραφείου A. Paseti]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα