Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ε. Βακαρέσκου, κυρία της τιμής της βασιλ. της Ρουμουνίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF