Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Δαγόβερ, ο εν τω ιπποδρομίω νικήσας ίππος τον επίπεδον δρόμον και τον μετ’ εμποδίων του κ. Στ. Μπουντούρη] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF