Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Εαριναί ιπποδρομίαι εν Φαλήρω, τελεσθείσαι τη 27η Μαρτίου 1883 υπο της ιππικής εταιρίας της Ελλάδος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF