[Εικόνα - Εαριναί ιπποδρομίαι εν Φαλήρω, τελεσθείσαι τη 27η Μαρτίου 1883 υπο της ιππικής εταιρίας της Ελλάδος]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα