Τεύχος 19 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η προίξ
Guy Maupassant, Κ.Ι.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 289-291
Αι μεγάλαι μοναρχίαι της αρχαιότητος
Π.
PDF
σελ. 291-293
Τρεις αληθείς ιστορίαι εκ του βίου του αυτοκράτορος Παύλου της Ρωσσίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 293-296
Το μέλαν ρόδον
Δ.Μ.
PDF
σελ. 296-298
Ο κόκκινος θάνατος (Διήγημα)
Εδγάρδος Πόε, Πρασσάς Κ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 298-300
Μια εικών (Διήγημα)
Ιούλιος Ζανέν, Κ.Ι.Π.
PDF
σελ. 300-301
Ώραι σχολής (Διηγημάτιον κατά τα ιταλικά ήθη)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 301-303
Διδακτική περιήγησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 303-304
Στη μελαχροινή μου
Χάϊντ, Βελλιανίτης Θεόδ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 304