Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιάννης Τσάκωνας