Τεύχος 9 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επιστολαί εξ Αιγύπτου
Φιλάδελφος ο νεώτερος
PDF
σελ. 129-131
Πάνος Κανιόφσκης (Πολωνικό διήγημα)
Sacher Masokh
PDF
σελ. 131-133
Ο πύργος της κόρης (Διήγημα πρωτότυπον)
Δεινομάχη Ν. Παναγιωτίδου
PDF
σελ. 133-135
Τεχνητά ωά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 135
Ο κατηραμένος ναύτης: χειμών τω 1386-1387
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 136-137
Τύχη και μέλλον των γυναικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 138-139
Πρώτος έρως (Διήγημα)
Ιβάν Τουργένιεφ, Βελλιανίτης Θεόδ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 139- 141
Η 14 Μαιου
[Ανωνύμως], Γ.Α.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 141-143
Η σχολή της Υασνάϊα Πολιάνας
Λέων Τολστόϊ
PDF
σελ. 143
Οι βασιλείς της Πρωσσίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 143-144
Παιδικόν πνεύμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 144