Τεύχος 8 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επιστολαί εξ Αιγύπτου
Αλέξ. Φιλαδέλφευς
PDF
σελ. 113-115
Βιομηχανική αναστάτωσις διά του πετρελαίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115-117
Εζέχ Ελχανάν (Πολωνικό Διήγημα)
Sacher Masokh
PDF
σελ. 117-119
Ο κατηραμένος ναύτης: χειμών τω 1386-1387
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120-121
Η 14 Μαιου
[Ανωνύμως], Γ.Α.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 122-124
Πρώτος έρως (Διήγημα)
Ιβάν Τουργένιεφ, Βελλιανίτης Θεόδ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 124-126
Η σχολή της Υασνάϊα Πολιάνας
Λέων Τολστόϊ
PDF
σελ. 126-128
Βροχαί παράδοξοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ.128