Τεύχος 5 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επιστολαί εξ Αιγύπτου
Αλεξ. Φιλαδέλφευς
PDF
σελ. 65-68
Αι θρησκευτικαί αιρέσεις εν Ρωσία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68-70
Μονογραφή περί Κερκύρας
Ι. Παπαμανώλης
PDF
σελ. 70-71
Ο διά της βίας γάμος (Πολωνικό διήγημα)
Sacher Masokh
PDF
σελ. 71-74
Πρώτος έρως (Διήγημα)
Ιβάν Τουργένιεφ, Βελλιανίτης Θεόδ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 74-76
Ο ανατολικός κόσμος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 76-77
Το φίλημα των ψυχών (Mύθος)
Julius von Schlosser
PDF
σελ. 77-78
Πώς απηλλάγην της πενθεράς μου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 78-80