Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 7 (Έτος Α’) Η αιδώς Λεπτομέρειες   PDF
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 16 (Έτος Β’) Η άλωσις της Τριπολιτσάς (Εκ των «Ελλ. Σκηνών» του Βροφερίου) Λεπτομέρειες   PDF
Βροφέριος, Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 29 (Έτος Γ’) Η Δόρα Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ηλιακόπουλος
 
Τεύχος 22 (Έτος Β’) Η εις Ελλάδα έλευσις και ο θάνατος του Σάντα Ρόζα (Εκ των Ελλ. Σκηνών του Βροφφερίου) Λεπτομέρειες   PDF
Βροφφέριος, Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 7 (Έτος Α’) Η εκ του τάφου αποκάλυψις (Διήγημα πρωτότυπον) Λεπτομέρειες   PDF
Μ.Μ.
 
Τεύχος 36 (Έτος Γ’) Η εκατονταετηρίς του Φωσκόλου εορταζομένη εν Ιταλία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 38 (Έτος Δ’) Η ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ Λεπτομέρειες   PDF
Τάσσος Τορκουάτος, Τυπάλδος Ιούλιος (μτφρ.)
 
Τεύχος 24 (Έτος Β’) Η εν Ζακύνθω σχολή των απόρων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 36 (Έτος Γ’) Η εξομολόγησις Λεπτομέρειες   PDF
Μάνεσης Ι. Σ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 35 (Έτος Γ’) Η εξομολόγησις (Ιστορικόν διήγημα του 17ου αιώνος) Λεπτομέρειες   PDF
Μάνεσσης Ι. Σ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 9 (Έτος Α’) Η ερωμένη της εποχής Λεπτομέρειες   PDF
Πρεπαντίνος (μτφρ.)
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Η Θεία Πρόνοια (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Η Θεία Πρόνοια (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 16 (Έτος Β’) Η θυγάτηρ δύο μητέρων Λεπτομέρειες   PDF
Μάνεσσης Ι. Σ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 15 (Έτος Β’) Η θυγάτηρ δύο μητέρων (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
Μάνεσσης Ι. (μτφρ.)
 
Τεύχος 12 (Έτος Α’) Η κουκουβάγια (Μύθος) Λεπτομέρειες   PDF
Ευγένιος Λάντς
 
Τεύχος 42 (Έτος Δ’) Η Λαυρέττα: απόσπασμα εκ των επιστολών του Ιακώβου Όρτις Λεπτομέρειες   PDF
Ούγος Φώσκολος, Σφήκας Γ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 21 (Έτος Β’) Η λίμνη Λεπτομέρειες   PDF
Λαμαρτίνος, Ε. (μτφρ.)
 
Τεύχος 12 (Έτος Α’) Η Μαρία μου απέθανεν Λεπτομέρειες   PDF
Φ.
 
Τεύχος 17 (Έτος Β’) Η μελαγχολία Λεπτομέρειες   PDF
Π.Δ.Ξ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 32 (Έτος Γ’) Η μεταξύ των ανθρώπων ένωσις Λεπτομέρειες   PDF
La Mennais
 
Τεύχος 24 (Έτος Β’) Η μετάφρασις της ηλευθερωμένης Ιερουσαλήμ υπό Ι. Τυπάλδου Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Μαρτζώκης
 
Τεύχος 36 (Έτος Γ’) Η Μυρτώ Λεπτομέρειες   PDF
Υάκινθος
 
Τεύχος 33 (Έτος Γ’) Η Νέα Ζηλανδία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 (Έτος Α’) Η πέμπτη Μαιου Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Μανζόνος
 
301 - 325 από 603 Στοιχεία << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>