Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αι εν Ζακύνθω αρχαιότητες Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF