Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα εν Παρισίοις δεσμωτήρια: υπό την δεσποτείαν του Δήμου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF