Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λύσις του εν τω Β΄ φυλλαδίω αινίγματος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF