Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρήστου, Χρύσανθος Α.

  • Τόμ. 2, Αρ. 7 (1978) - Άρθρα
    Η καλλιτεχνική δημιουργία του Κωνσταντίνου Ξενάκη προσπάθεια μιας σύγχρονης εικονιστικής μυθολογίας : με την ευκαιρία της έκθεσής του στον "Κοχλία", 13-30/10/1977
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 2, Αρ. 9 (1978) - Άρθρα
    Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο της ζωγραφικής του Γιώργου Σικελιώτη
    Λεπτομέρειες  PDF