Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλοκύρης, Δημήτρης, εικον.