Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδης, Γ. Π., σημ.

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (1972) - Άρθρα
    Αι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου : ανέκδοτο πεζογράφημα παρουσιασμένο από τον Γ. Π. Σαββίδη
    Περίληψη  PDF