Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σταθόπουλος, Γιώργος, χαρακτ.