Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τραμ/ένα όχημα-δεύτερη διαδρομή : αναλυτικά περιεχόμενα : τεύχη 1-6 : πρώτη χρονιά, Θεσσαλονίκη 1976-77 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF