Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ζ΄ κλασικού, 1948 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF