Τεύχος 85 (Έτος Η΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 8]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τόμου 8]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος Α΄]
PDF
σελ. 1
Η Ελλάς του David D’ Angers
Γεώργιος Χ. Λάμπρος
PDF
σελ. 2-4
[Εικόνα - Αι πρόοδοι της επιστήμης: αερολουσία μετά γυμναστικής]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Ο Μωυσής]
Raouch
PDF
σελ. 5
Από την ζωήν μου: ώμορφες μέρες που πέρασαν
Lalo de Castro
PDF
σελ. 6-7
Ave Maria
Ελπίς Καλογεροπούλου
PDF
σελ. 7-8
[Εικόνα - Ave Maria]
L. Minchet
PDF
σελ. 8
Η Ουγγρική μουσική
Ν. Σπανδωνής
PDF
σελ. 9-11
[Εικόνα - Η Vigee-Lebrum μετά της θυγατρός της]
PDF
σελ. 9
Αισθητικαί μελέται: η τέχνη
Γεώργιος Αναστασιάδης
PDF
σελ. 11-12
[Εικόνα - Σπουδή]
Κάρλο
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Κάϊν]
F. Cormon
PDF
σελ. 13
Καλλιτεχνικά σημειώματα: συγγραφικόν και καλλιτεχνικόν ύφος. Ελληνισμός και ακαδημαϊσμός
Νιόβη
PDF
σελ. 13-15
Αι ζωγραφίαι των Παγασών
Α.Σ.Α.
PDF
σελ. 15
Το φίλημα της Μούσης
Σίβυλλα
PDF
σελ. 16
Σημειώσεις ενός μηνός: η Ολυμπία. La nuit rouge. Από την Βουλήν
Αττίλκη Ρώσση, Δάφνις
PDF
σελ. 17-18
Γράμματα και τέχναι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 18-24
[Εικόνα - Οι Έλληνες εν Αμερική: οδοντοϊατρική κλινική εν Ν. Υόρκη]
PDF
σελ. 19
[Εικόνα - Δεσποινίς Καζαντζή]
PDF
σελ. 20