Τεύχος 80 (Έτος Ζ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 80]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αρχαιολογικαί ειδήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μίς Μαργαρίτα Φρέϋ: βραβευθείσα εν Αμερικανικώ διαγωνισμώ καλλονών]
PDF
σελ. 129
Το σημερινόν θέατρον
Θωμάς Οικονόμος
PDF
σελ. 130-132
[Εικόνα - Ατθίδες: Λέλα Μαντζούνη]
PDF
σελ. 132
Οι μαλλιαροί της Γαλλίας
Αρδουέν
PDF
σελ. 133
[Εικόνα - Η δόξα]
Ν. Γύζης
PDF
σελ. 133
Δύο μελοδραματικαί σκηναί εν Λευκάδι (1832-1833)
Σπ. Δε Βιάζης
PDF
σελ. 134-135
Αφορισμοί
Η. Σίριους
PDF
σελ. 135
Το Saint Cloud (Από τας Παρισινάς εντυπώσεις μου)
Ζόφος
PDF
σελ. 136-137
Μειδιάματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 137
[Εικόνα - Θέατρον Συντάγματος: ο κ. Τ. Λεπενιώτης]
PDF
σελ. 137
Το δάκρυ της χαράς
Σίβυλλα
PDF
σελ. 138-139
[Εικόνα - Συμφωνία αγγέλων]
PDF
σελ. 140
Η βροχή
Ο Χρονογράφος
PDF
σελ. 140-141
[Εικόνα - Νέα Σκηνή: ο Σαγιώρ ως «Άνθρωπος της ημέρας»]
PDF
σελ. 141
Το τραγούδι της νεράϊδας (Από τα οράματα καλοκαιρινών μεσημεριών)
Μοιραία
PDF
σελ. 142-144
Η γρηά και η νεράϊδα
Κέττυ Εβερστ
PDF
σελ. 144-145
Theobald Chartran
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 145-146
Γράμματα και τέχναι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 146-148
Νέαι εκδόσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τηλέφωνον
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Αγγελίες]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση