Τεύχος 52-53 (Έτος Ε΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 52-53]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νέαι εκδόσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αι ωκεανίδες]
Forais
PDF
σελ. 66
[Εικόνα - Το κύμα]
A. Mantegna
PDF
σελ. 67
Τα οχυρώματα της Κερκύρας
Σπ. Δε - Βιάζης
PDF
σελ. 68-70
[Εικόνα - Απαγωγή της Ψυχής υπό του Ζεφύρου]
Prud’ hon
PDF
σελ. 70
Ύμνοι: στη φύσι
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 71
[Εικόνα - Ζάκυνθος: παραλιακή οδός Λομβάρδου]
PDF
σελ. 71
Αι Λουσιάδες
Καμόενς, Χρηστοβασίλης Χ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 72-76
[Εικόνα - Το Ιερόν Κουβούκλιον]
PDF
σελ. 74
[Εικόνα - Ο Πανάγιος Τάφος]
PDF
σελ. 74
[Εικόνα - Γολγοθάς]
PDF
σελ. 75
[Εικόνα - Αι όχθαι του Ιορδάνου]
PDF
σελ. 75
[Εικόνα - Ο Ναός της Παναγίας]
PDF
σελ. 76
[Εικόνα - Ελαία αρχαιοτάτη της Γεσθημανή]
PDF
σελ. 76
Μία επιγραφή εν Κορώνη
Κώστας Καιροφύλας
PDF
σελ. 77
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 77
Η αμαρτία
Ιδομενεύς Ψύχας
PDF
σελ. 78
Καλλιτεχνικά ζητήματα: η μακροβιότης των εικόνων
A. Recouvreur, Αλεκτορίδης Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 78-79
[Εικόνα - Το δένδρον υπό το οποίον ανεπαύθη Παναγία]
PDF
σελ. 79
Από τον βίον των καλλιτεχνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80-81
Κάτι τι (Κωμικός μονόλογος)
Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 81-82
Ο φτωχός
Ελένη Λάμαρη
PDF
σελ. 82
[Εικόνα - Ο τάφος του Λαζάρου]
PDF
σελ. 82
[Εικόνα - Κόραι της Βηθλεέμ]
PDF
σελ. 82
[Εικόνα - Ο Τσάρος Νικόλαος Β΄. μετά της οικογενείας του]
PDF
σελ. 83
Από την αισθητικήν: τί διδάσκουν και τί αναπτύσσουν τα έργα της τέχνης
Σ. Ζωγραφίδης
PDF
σελ. 83-84
Τί σκέπτομαι
Αμάραντος
PDF
σελ. 85
Σημειώσεις ενός μηνός
Β. Κοντόπουλος
PDF
σελ. 85-88
[Εικόνες - Μονή Αγίας Λαύρας]
PDF
σελ. 86
[Εικόνα - Νέα Υόρκη: οικία πολυόροφος]
PDF
σελ. 87
Καλλιτεχνική κίνησις
Παρεπίδημος, Ν. Σπανδωνής
PDF
σελ. 89-93
[Εικόνα - Μνημείον της Φιλελληνικής λεγεώνος]
PDF
σελ. 90
Βιβλιοκρισία
Χ. Χρηστοβασίλης
PDF
σελ. 93-94
Τηλέφωνον
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εικόνες μας
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση