Τεύχος 42 (Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 42]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φιλολογική στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αρχαιολογικαί ειδήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σαμψών και Δαλιδά]
Solomon J. Solomon
PDF
σελ. 98
[Εικόνα]
PDF
σελ. 99
Ξένη φιλολογία: Γκύ δε Μωπασσάν
Μ.Σ.
PDF
σελ. 99-100
Η διαθήκη
Quy De Maupassant, Σιγούρος Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 100-101
Καλλιτεχνικά σημειώματα
Σπ. Δε Βιάζης
PDF
σελ. 101-103
[Εικόνα - Εμπρός]
Μπάχ
PDF
σελ. 102
[Εικόνα - Σωσάννη]
Σααμπύε
PDF
σελ. 103
[Εικόνα - Αδάμ και Εύα]
Σούλτς
PDF
σελ. 103
[Εικόνα - Ιάσων]
Τορβάλδσεν
PDF
σελ. 103
[Εικόνα - Έργον ιδίου]
Τορβάλδσεν
PDF
σελ.103
[Εικόνα - Ηρακλής και Ήβη]
Ζεριχάου
PDF
σελ. 104
[Εικόνα - Ανδριάς Φρειδερίκου Ζ΄]
Μπίσσεν
PDF
σελ. 104
[Εικόνα - Επινίκειον μνημείον της εν Φρειδερικεία μάχης]
Μπίσσεν
PDF
σελ. 104
Η τέχνη εν Δανία
Κ. Ν. Ράδος
PDF
σελ. 104-105
[Εικόνα - Θυρεός παριστάνων τους άθλους Βαλδεμάρ του Β΄]
Ολρικ
PDF
σελ. 105
[Εικόνα - Κοπενάγη: ανάκτορον Φρεδερικσμπόργ]
PDF
σελ. 106
[Εικόνα - Κοπενάγη: γλυπτοθήκη (Αίθουσα Μπίσσεν-Ζεριχάου)]
PDF
σελ. 106
[Εικόνα - Ο Χριστιανός Δ΄ εν τη ναυμαχία της Κολβεργκέϊδε]
Μάρστραυδ
PDF
σελ. 106
[Εικόνα - Λευκαί νύκτες]
Χ. Ν. Χάνσεν
PDF
σελ. 106
Νικηφόρος Λύτρας
Κ.
PDF
σελ. 107-109
[Εικόνα - Γαλατάς]
Ν. Λύτρας
PDF
σελ. 108
[Εικόνα - Ο Γέρω-Ναύτης]
Ν. Λύτρας
PDF
σελ. 109
[Εικόνα - Η λουομένη]
Ν. Λύτρας
PDF
σελ. 110
[Εικόνα - Άποψις της Τήνου]
PDF
σελ. 111
[Εικόνα - Τήνος: ο ναός της Ευαγγελιστρίας]
PDF
σελ. 111
[Εικόνα - Ο Τορβάλδσεν]
Εκερσμπεργ
PDF
σελ. 112
Διά τους καλλιτέχνας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
[Εικόνα - Παροψίς του εν Κοπενάγη Β. εργοστασίου αγγειοπλαστικής]
PDF
σελ. 112
Το δείπνον της παρηγοριάς
ΣΤΝ
PDF
σελ. 113
Από τας σκέψεις μου
Δίκ
PDF
σελ. 113
[Εικόνα - Ονειροπόλησις]
PDF
σελ. 114
Τί βλέπω. Τί ακούω
Αμάραντος
PDF
σελ. 114
[Εικόνα - Το ανάκτορον του ηλεκτρισμού]
PDF
σελ. 115
Σημειώσεις ενός μηνός
Δάφνις
PDF
σελ. 115-116
Καλλιτεχνικά χρονικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 116-118
[Εικόνα - Γ. Φ. Ουώτς]
PDF
σελ. 117
[Εικόνα - Έκθεσις Αγ. Λουδοβίκου: ανάκτορον καλών τεχνών]
PDF
σελ. 118
Αι εικόνες μας
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απαντήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση