Τεύχος 40-41(Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 40-41]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τα πρώτα βήματα]
Γ. Ιακωβίδης
PDF
σελ. 65
Νεκρά
Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 66-67
[Εικόνα - Το ναυάγιον]
PDF
σελ. 68
[Εικόνα - Η οικογένεια]
Felix Charpentier
PDF
σελ. 69
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 69
Υπέρ του Παναγίου Τάφου: η ελληνική Σιών
Η.
PDF
σελ. 70-71
Τραγούδια στον κάθε ήχο: αρχή και τέλος
Μ. Σιγούρος
PDF
σελ. 71
Άγνωστοι Ζακύνθιοι ποιηταί: Διονύσιος Γρυπάρης
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 72-73
Καλλιτεχνικά σημειώματα
Σπ. Δε Βιάζης
PDF
σελ. 73-75
[Εικόνα - Τυρολικόν τοπείον]
G. Kunze
PDF
σελ. 73
Landes Atticae: στο λιμάνι. Τρελλά τραγούδια
Γιάννης Καμβανέλλης
PDF
σελ. 75
Διά τους καλλιτέχνας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75
[Εικόνα - Μαρία η Μαγδαληνή]
J. B. Georges Hebert
PDF
σελ. 76
Η σημαία
Δίκ
PDF
σελ. 76
[Εικόνα - Ο Franz von Lenbach]
F. Stuck
PDF
σελ. 77
Σύγχρονος ολλανδική φιλολογία: ποιηταί και κριτικοί
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 77-78
Σύγχρονοι καλλιτέχναι: Γ. Βρούτος
Αλεξ. Περδικίδης
PDF
σελ. 78-79
Ιωνικαί εμπνεύσεις: η βαρκούλα
Γεώργιος Βοντζαλίδης
PDF
σελ. 79
[Εικόνα - Ιαπωνίδες καλλοναί]
PDF
σελ. 80
Διαγωνισμός «Πινακοθήκης»: τ’ αποτελέσματα
Η Διεύθυνσις
PDF
σελ. 80-81
Η τελευταία απάτη (Επαινεθέν εν τω διαγωνισμώ)
Αδης
PDF
σελ. 81-82
[Εικόνα - Η θύελλα]
Γ. Βρούτος
PDF
σελ. 81
Το κέντρον της βαρύτητος
Σατανάς
PDF
σελ. 82
[Εικόνα - Ζάκυνθος: ναός Φανερωμένης]
PDF
σελ. 83
Από τας σκέψεις μου
Δίκ
PDF
σελ. 83
Καλλιτεχνικά ανέκδοτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 83
[Εικόνα - Ζάκυνθος: η οικία εν η εγεννήθη ο Σολωμός]
PDF
σελ. 84
Καλλιτεχνικά διηγήματα: η «Πανδώρα»
Charles Foley, Βοντζαλίδης Γεώργιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 84-86
[Εικόνα - Η οικία εν η έγραψεν ο Σολωμός τον Ύμνον της ελευθερίας]
PDF
σελ. 85
Νεκροί καλλιτέχναι: Λουδοβίκος Σπινέλης
Αλεξ. Π. Δουζίνας
PDF
σελ. 86-88
Γνώμαι: νέα τέχνη
Timeson
PDF
σελ. 88
[Εικόνα - Αναπόλησις]
PDF
σελ. 88
Τί βλέπω. Τί ακούω
Αμάραντος
PDF
σελ. 89-90
[Εικόνα]
PDF
σελ. 89
Ελληνίδες του εξωτερικού: Ουρανία Σεϊζάνη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 90
Σημειώσεις ενός μηνός
Δάφνις
PDF
σελ. 91-92
Καλλιτεχνικά χρονικά
Παρεπίδημος
PDF
σελ. 92-96
[Εικόνα - Έκθεσις του Αγ. Λουδοβίκου: άγαλμα της εισόδου του Μεγάρου των Ελευθερίων Τεχνών]
PDF
σελ. 95
Φιλολογική στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 96
Αι εικόνες μας
Σπ. Δε-Β.
PDF
σελ. 96
Παλαιαί εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 96
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά την 30 Απριλίου 1904
Π. Α. Κουτσαλέξης
PDF
χωρίς σελ/μηση