Τεύχος 127 (Έτος ΙΑ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 127]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νέαι εκδόσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Από την νέαν σειράν των Ατθίδων: κυρία Π.]
PDF
σελ. 127
Φυσιογνωμίαι του ΙΗ΄ αιώνος
Arséne Houssaye, Δουζίνας Αλ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 128-129
Η τέχνη
Paul Swan, Μαγκάκης Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 129-130
[Εικόνα - Ο οίνος της Κίρκης]
E. Burne - Jones
PDF
σελ. 130
[Εικόνα - Μαρία η Μαγδαληνή εις τον τάφον του Σωτήρος]
E. Burne - Jones
PDF
σελ. 130
Κριτικαί σκιαγραφίαι: E. Burne - Jones
Κρήσσα
PDF
σελ. 131
[Εικόνα - Αυγή]
E. Burne - Jones
PDF
σελ. 131
Από την ζωήν της γυναικός: δύο έρωτες
Δάφνη Λώρα
PDF
σελ. 132-137
[Εικόνα - Από την νέαν σειράν των Ατθίδων: δεσποινίς Ζ.]
PDF
σελ. 134
[Εικόνα - Ζινέττα Λαντέλμ: η πνιγείσα ηθοποιός]
PDF
σελ. 134
[Εικόνα - Άρης Σακελλαρίδης: ο νέος βαρύτονος]
PDF
σελ. 134
[Εικόνα - Κυρία Josefa de Vasilicos: Αμερικανίς γλύπτρια]
PDF
σελ. 135
[Εικόνα - Ιαπωνική ζωγραφική: άλογα]
Kawai Gyokydo
PDF
σελ. 135
Μειδιάματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 137
Στίχοι: θ’ άρθη καιρός. Στους ουρανούς. Σαν τον πελεκάνο. Μες στα στήθια
Χ. Χρηστοβασίλης
PDF
σελ. 137
Ποικίλη σελίς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 138-139
[Εικόνα - Γαλλίδες δικηγόροι]
PDF
σελ. 138
[Εικόνα - Διαδήλωσις σωφραζετών εν Αγγλία]
PDF
σελ. 138
Από την ξένην χρονογραφίαν: τυχοδιώκτης καλλιτέχνης
Κλεμάν Βωτέλ
PDF
σελ. 139
Τζιοκόντα
Ζ. Παπαντωνίου
PDF
σελ. 140
[Εικόνα - Η Τζιοκόντα]
PDF
σελ. 140
Θεατρική επιθεώρησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 141-143
[Εικόνα - Εμ. Καντιώτης: ο υποκρινόμενος τον ποιητήν Κλεάνθην εις τα «Παναθήναια»]
PDF
σελ. 142
[Εικόνα - Ολυμπία και Δημήτριος Καντιώτου: εις τα «Παναθήναια» (Η δυωδία της αυτοκτονίας)]
PDF
σελ. 142
Γράμματα και τέχναι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 144-146
[Εικόνα - Μαρία Σκούφου]
PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Ιωσήφ Ισραέλς]
PDF
σελ. 145
[Εικόνα - Γ. Μαρκοράς]
PDF
σελ. 146
Αρχαιολογικά αγγέλματα
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ντίνα
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τηλέφωνον
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση