Τεύχος 23 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 23]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 23]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο θάνατος της Φρανσίνας]
E. Cabane
PDF
σελ. 224
Ο πόθος και το παράπονον του Ζολά
De Amicis, Δουζίνας Αλεξ. Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 225-227
[Εικόνα - Η επάνοδος των Αργοναυτών]
Κ. Βολανάκης
PDF
σελ. 228
[Εικόνα - Τορπιλλοβόλα]
PDF
σελ. 229
Το όραμα
Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 230-232
[Εικόνα - Η αγία οικογένεια]
Andrea Del Sarto
PDF
σελ. 233
Η τέχνη κατά τον Μεσαίωνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 233-234
Η ζωγραφική εν Ελλάδι
Σπ. Δε Βιάζης
PDF
σελ. 234-237
[Εικόνα - Μινιόν Παπαβιέρου]
PDF
σελ. 236
[Εικόνα - Πάρις]
Γ. Βρούτος
PDF
σελ. 237
[Εικόνα - Αχιλλεύς]
Γ. Βρούτος
PDF
σελ. 237
Η σκλάβα
Κ. Σ. Γούναρης
PDF
σελ. 237
Dies Irae. Σ’ ένα έκθετο
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 238
Ο κομήτης
Φράγκ Μίλλερ
PDF
σελ. 238
Sonnets: Narcisse. L. improvisateur
Marc Legrand
PDF
sel. 238
Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις: η Καρράρα (Επιστολή πρός φίλον)
Λάζαρος Σώχος
PDF
σελ. 239-240
[Εικόνα - Κ. Βολανάκης]
PDF
σελ. 240
Ποιητικόν αγώνισμα της «Πινακοθήκης»: κρίσις της επιτροπής
Στεφ. Μαρτζώκης, Ι. Π. Ιωαννίδης, Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 240-243
[Εικόνες - Καλλοναί]
PDF
σελ. 241
Τα επαινεθέντα ποιήματα: πόθοι. Στίχοι
Ψυχή
PDF
σελ. 243
Τα νεοελληνικά γράμματα: τα κόμματα εν τη φιλολογία μας
Δημόκριτος
PDF
σελ. 244-245
Δι’ όλον τον κόσμο: από το σημειωματάριον μου
Δίκ
PDF
σελ. 245
Καλλιτεχνική κίνησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 246
Φιλολογική στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εικόνες μας
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ταχυδρόμος Πινακοθήκης
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση