Τεύχος 19 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 19]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 19]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Προσωπογραφία Δ. Κ.]
Β. Κοντόπουλος
PDF
σελ. 136
[Εικόνα - Το γραφτό]
E. Darviot
PDF
σελ. 136
[Εικόνα - Μελωδία]
Vallet - Bisson
PDF
σελ. 136
[Εικόνα - Σύβιλλα]
F. Khnopff
PDF
σελ. 136
Τα σιγίλλα δια μέσου των αιώνων
Luigi Falconi, Καιροφύλας Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 137-138
Ο άνθρωπος (Πολύμετρο)
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 139
Ελεγεία: σήμαντρο. Το σύννεφο. Θανάτου χώρα
Αιμυλία Κούρτελη
PDF
σελ. 139
Σιγανό φαρμάκι
Δέσποινα Θαλασσινή
PDF
σελ. 140-142
[Εικόνα - Εκλείετο μέσα εις το εργστήριόν της με το μοντέλο της και ελησμονούσε τον κόσμον όλον...]
PDF
σελ. 140
[Εικόνα - Και με το χέρι της μέσα στο δικό του τόν εκύτταζε βαθειά...]
PDF
σελ. 141
Η ζωγραφική εν Ελλάδι
Σπ. Δε Βιάζης
PDF
σελ. 142-143
[Εικόνα - Σχεδιαγράμματα]
Alex Seon
PDF
σελ. 145
[Εικόνα - Ο Έρως κλαίων]
PDF
σελ. 145
Το πρότυπον
Pierre Barbier, Βοντζαλίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 145-148
[Εικόνα - Περικλής Τσιριγώτης]
PDF
σελ. 149
[Εικόνα - Προσήλωσις]
Π. Τσιριγώτης
PDF
σελ. 149
Ένα γράμμα: τα δύο γαρούφαλλα
Ειρήνη Α. Δενδρινού
PDF
σελ. 149-150
Σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχναι: Περ. Τσιριγώτης
Κ.
PDF
σελ. 150
Γλωσσική καλλιτεχνία: η ποίησις εν σχέσει προς τον Λαοκόοντα του Λέσσιγγ
Κ. Ζάμπας
PDF
σελ. 151-152
Ο κύριος Κουτούμπης. Έρως δικογράφων
Ο Αδιόρθωτος
PDF
σελ. 153-154
Σημειώσεις ενός μηνός
Δάφνις
PDF
σελ. 155
[Εικόνα - Ναός Ευαγγελιστρίας εν Τήνω]
PDF
σελ. 155
Καλλιτεχνική κίνησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 156
[Εικόνα - Νικόλαος Α. Βώκος]
PDF
σελ. 156
Φιλολογική στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ταχυδρόμος Πινακοθήκης
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εικόνες μας
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση