Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Συνεργάται της Πινακοθήκης
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των περιεχομένων του Α΄ έτους
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα]
PDF
σελ. 1
[Εικόνα - Χειροτονία Καλογραίας]
Ε. Ιωαννίδης
PDF
σελ. 1
[Άτιτλο]
Η Διεύθυνσις
PDF
σελ. 2
Ν. Γύζης
Λάζαρος Σώχος
PDF
σελ. 2-3
[Εικόνα - Η ιστορία της Τέχνης]
Ν. Γύζης
PDF
σελ. 2
[Εικόνα - Σπουδή]
Ν. Γύζης
PDF
σελ. 3
Γάμος (Διήγημα)
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 3-6
[Εικόνα - Το άνθος]
Alfonse Mucha
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Αρν. Μπαίκλιν]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Αρμάνδος Σιλβέστρ]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Προσωπογραφία Βερτράν]
L. Bonnat
PDF
σελ. 4
Μωσαϊκόν
Δίκ
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Η γραφίς]
Alf. Mucha
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Προσωπογραφία Ερν. Ρενάν]
L. Bonnat
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ο Κεραυνός]
Φρ. Αριστεύς
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Παιδικόν ειδύλλιον]
W. Bouguereau
PDF
σελ. 5
Η μόρφωσις του γλυπτού
Μ. Κρούζε
PDF
σελ. 7
Μειδιάματα
Ο Αδιόρθωτος
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Σκιαγραφία (Silhouette)]
R. Williams
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Εις το ταμείον]
Δ. Γαλάνης
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Φρενολογική μελέτη: πώς τρέφονται]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Puvis de Chavannes]
A. Rodin
PDF
σελ. 9
Από την καλλιτεχνικήν ψυχολογίαν: η καλλιτεχνική δημιουργία
Σ. Ζωγραφίδης
PDF
σελ. 10-11
[Εικόνα - Το μυστικόν]
A. R. Agache
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Πωλήτρια]
G. Bellanger
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Ύπνος]
R. Collin
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Προσευχή]
J. Lefevre
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Θαυμασμός πρός τον Έρωτα]
W. Bougereau
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Δημοκρατία]
E. Thirion
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Έρως και ψυχή]
W. Bouguereau
PDF
σελ. 13
[Εικόνα - Μητρική στοργή]
L. Perrault
PDF
σελ. 13
[Εικόνα - Η Mme Rosa Garon εις την «Ιφιγένειαν εν Ταυρίδι»]
PDF
σελ. 13
Η τέχνη
Αχιλλεύς Νέης
PDF
σελ. 13
Η τέχνη προστατεύουσα
Αλκυών
PDF
σελ. 14-15
Νεκροί καλλιτέχναι (1900-1901)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-19
[Εικόνα - Τα μάτια της ψυχής]
Θ. Θωμόπουλος
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Αβροκόμη]
Β. Κοντόπουλος
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Ρεμβασμός]
Δ. Γερανιώτης
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Ο Γύζης εν τω εργαστηρίω του]
PDF
σελ. 17
Καλλιτεχνική κίνησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-24
[Εικόνα - Βασσάνης]
PDF
σελ. 21
[Εικόνα - Προτομή Λομβάρδου]
Γ. Δημητριάδης
PDF
σελ. 22
[Εικόνα - Μνημείον Λομβάρδου]
Γ. Δημητριάδης
PDF
σελ. 22
Βιβλιογραφία της τέχνης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Εταιρεία φιλοτέχνων: εργασίαι μηνός Φεβρουαρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Φιλολογική στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Στον πατέρα μου
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 25
Καλλιτεχνικοί αγώνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
Ο αγέρας
Τίμος Μωραϊτίνης
PDF
σελ. 25
Επετηρίς φιλοτέχνων
PDF
σελ. 25
Αι εικόνες μας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
[Εικόνα - Ιουδίθ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πληροφορίαι
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πινακοθήκη
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ των περιεχομένων του Β΄ τεύχους (Απριλίου)
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση]
PDF
χωρίς σελ/μηση