Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Θεριναί εκδρομαί: ο γλύπτης του «Αστέγου», ο διευθυντής της «Πινακοθήκης», ο διευθυντής του «Κράτους»] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF