Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Καλλιτεχνικαί σκιαγραφίαι: αι αδελφαί Γενναδίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF